Werkwijze

Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en herstellen sneller dan volwassenen. Ze hebben vaak minder en kortere behandelingen nodig. De leeftijd, conditie en andere factoren bepalen het aantal behandelingen, tijdsduur en dosering.

Tijdens het eerste consult zal een diagnose gesteld worden en zal er gelijk een behandeling plaatsvinden. Een gemiddelde basiskuur bestaat uit zes behandelingen, waarvan de eerste vier eens per week plaatsvinden. Een behandeling duurt gemiddeld 20-30 minuten. Bij iedere behandeling worden de resultaten geëvalueerd en besproken, zodat u altijd op de hoogte bent van wat u kunt verwachten. Uiteraard is er ook altijd ruimschoots tijd om vragen te stellen. Na afloop van de basiskuur worden eventuele vervolgbehandelingen in overleg aangepast aan de situatie.

Als ouder speel je een belangrijke, actieve rol bij de behandelingstrajecten. Tijdens de behandeling mag u uiteraard altijd het kind op schoot nemen of vasthouden. Ook krijgt u een aantal basistechnieken mee die u thuis kunt uitvoeren. Dit bevordert niet alleen het genezingsproces maar geeft u ook iets ‘tastbaars’ om zélf bij te kunnen dragen aan het welzijn van het kind. Door samen met het kind aan de slag te gaan zal ook de ouder-kind band verstevigd worden en dat geeft dubbel plezier!

 

 

acupunctuur kinderen indicaties kinderziekten aandoeningen bij kinderen acupunctuur en kinderen buikpijn oorpijn koorts hoesten slaapproblemen buikpijn buikkrampen obstipatie diarree add gedragsproblemen